Avís legal

Avís legal

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, indiquem les següents dades:

L’empresa titular del domini web https://www.casa-santa-elena.org/ és la COMUNITAT SANTA ELENA DE SOLIUS (en endavant CASA SANTA ELENA) amb C.I.F. R-1700187-F i domicili social a la Carretera de Santa Cristina d’Aro, 17246, Solius – Girona.

CASA SANTA ELENA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir a través del seu web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i la CASA SANTA ELENA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web de la CASA SANTA ELENA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se al web de la CASA SANTA ELENA com en accedir a la informació d’altres webs des del web de la CASA SANTA ELENA.

CASA SANTA ELENA no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del lloc web de la CASA SANTA ELENA, donat que queda prohibida la seva inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la CASA SANTA ELENA.

CASA SANTA ELENA es reserva el dret a realitzar canvis al web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Els continguts oferts per la CASA SANTA ELENA, així com els continguts bolcats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre Propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de la CASA SANTA ELENA.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple: memòries USB, discos durs, emmagatzematge en el núvol, etc.), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la CASA SANTA ELENA, així com la seva traducció, adaptació, millora o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant que tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents pàgines web esmentades i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la CASA SANTA ELENA o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents pàgines web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, també constitueixen una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de la CASA SANTA ELENA.

Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt i/o en l’anterior serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de la CASA SANTA ELENA sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

La legislació aplicable al present domini web de la CASA SANTA ELENA serà la llei espanyola.

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l’aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Madrid, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

Persona de contacte: Delegat/ada de protecció de dades.
Direcció pràctica a efectes de notificacions: Carretera de Santa Cristina d’Aro, 17246, Solius – Girona.
Telèfon972 837 021.
Correu electròniccasa.solius@irsjg.org.

Truca'ns
Envia'ns un correu
Contacta per WhatsApp
Subscriu-te al newsletter
Opcions d'accessibilitat

Accessibility Toolbar