Reglament de Règim Intern

Reglament de Règim Intern

El 1950 l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona va adquirir la coneguda Masia de Can Vicenç a la Vall de Solius, amb la visió de convertir-la en un lloc de trobada, repòs i formació per a les germanes de la Congregació. Al mes de juny de 1957, aquesta idea es va convertir en realitat i les primeres religioses acudien a la Masia a fer els seus Exercicis Espirituals.

Al llarg dels anys aquesta activitat es va anar consolidant, essent un punt de referència, no només per a la pròpia congregació, sinó per a tota la comunitat Religiosa, de manera que el 2002 es comencen les obres per crear el que actualment es coneix com a Casa Santa Elena. Una edificació de dos blocs, amb 82 habitacions, sales de reunions, capelles i menjadors dins un entorn cuidat de jardins.

L’any 2017 la Casa Santa Elena s’obre com a Hostatgeria i acull també aquelles persones i/o grups de persones que es vulguin allotjar per descansar, formar-se o gaudir d’unes vacances en un entorn de serenitat i pau.

Les portes de Casa Santa Elena s’obren a les 7.00 i es tanquen a les 22:00 h. Durant aquesta franja horària, per sortir pel reixat principal marqueu “1234” al tauler i per entrar utilitzeu l’intèrfon exterior o la targeta codificada lliurada amb aquesta finalitat.

A) Allotjament

Per fer una reserva de particulars es sol·licitarà el prepagament mitjançant transferència bancària o pagament en efectiu a la mateixa Casa amb una setmana d’antelació a la data d’entrada. Si aquest prepagament no s’ha realitzat, cal abonar el 100% de la reserva en el moment de registrar la seva entrada a la recepció.

Per fer una reserva de grups, caldrà fer una bestreta no retornable del 20% de l’import total a abonar. Aquesta bestreta haurà de concretar-se mitjançant transferència bancària o en efectiu a la pròpia recepció de la Casa com a mínim un mes abans de la data d’ingrés prevista. El saldo restant s’abonarà a l’establiment contra presentació de la factura corresponent pel total dels serveis contractats.

Les reserves individuals o grupals que no hagin concretat el prepagament de garantia dins dels dies d’antelació establerts, seran tractades com a reserves confirmades, però NO GARANTIDES i, per tant, l’establiment es reserva el dret de disposar de les habitacions i/o cancel·lar els serveis sol·licitats d’acord amb la demanda que es pugui produir.

B) Restauració

L’horari dels serveis de restauració és el següent:

 • Esmorzar: 08.00 h a 10.00 h
 • Dinar: 13.00 h a 15.00 h
 • Sopar: 19.30 h a 21.30 h

Per garantir i agilitzar la qualitat i l’atenció de les reserves grupals, es recomanen els horaris següents:

 • Esmorzar: 09.00 h
 • Dinar: 14.00 h
 • Sopar: 20.30 h

En tot cas, l’horari s’acordarà amb el responsable del grup amb anterioritat.

En cas de tractar-se de grups que contractin serveis de restauració (dinars, berenars i/o sopars), la bestreta serà igual al 50% de l’import total a abonar i en cas de cancel·lació fins a una setmana prèvia a l’ingrés les despeses de gestió seran de 25% del total de la reserva mentre que, si es cancel·la a posteriori, les despeses de gestió seran iguals a la bestreta realitzada oportunament.

C) Esdeveniments

En la contractació de sales per a esdeveniments de qualsevol mena caldrà fer una bestreta no reemborsable en cas de cancel·lació del 20% de l’import total a abonar. Aquesta bestreta s’haurà d’abonar mitjançant transferència bancària o en efectiu a la recepció del complex almenys un mes abans de la data prevista per a l’esdeveniment. El saldo restant es cancel·larà a l’establiment contra presentació de la factura corresponent pel total dels serveis contractats.

Serà possible ajustar la quantitat d’assistents i/o hostes fins a 48 hores abans de la data de l’esdeveniment. Passat aquest termini, els números reservats fins aquest moment seran finals a l’efecte de calcular els valors totals d’assistents i/o hostes.

Tots els clients estan obligats a presentar un document d’identificació en el moment de l’ingrés, així com a signar el registre d’hostes a l’establiment.
L’abonament de les habitacions contractades es realitzarà, si no s’ha fet a través de prepagament, en el moment del registre d’entrada i contra presentació de la factura pel total de l’estada, el nombre d’habitacions i els serveis contractats.

Es podrà pagar en efectiu. No s’admeten xecs personals com a forma de pagament. Si durant l’estada hi ha consums addicionals s’abonaran en el moment de la sortida de la Casa.

Al moment de l’entrada es lliurarà la clau de l’habitació i, si escau, la targeta d’obertura de portes.

L’hora d’entrada comença a les 14.00 hores del dia assenyalat com a data d’entrada i finalitza a les 12.00 hores del dia assenyalat com a data de sortida. En cas de necessitar romandre a l’habitació, es cobrarà un càrrec extra de migdia fins a les 18.00 hores i a partir d’aquesta hora es cobrarà un dia complet.
Abans d’abandonar el complex, haureu de lliurar la clau de la vostra habitació al nostre personal de recepció.

Fora de l’horari de l’hostalatge (sigui perquè l’hoste arribi abans de l’horari d’entrada o bé perquè vulgueu abandonar la Casa passada l’hora de sortida) podreu deixar el vostre equipatge en consigna, sense càrrecs extres.

L’establiment es reserva el dret d’admissió.

No es permetrà l’accés i/o permanència de persones a l’establiment, encara que existís una reserva, en els supòsits següents:

 1. Quan el client es negui a registrar-se o presentar un document de verificació d’identitat propi i/o dels acompanyants.
 2. A aquells clients que no hagin fet el pagament oportunament si així s’hagués acordat prèviament i/o aquells que un cop a l’establiment, es neguen a abonar les despeses de la seva estada o demostraran no comptar amb la capacitat de fer-ho.
 3. Quan la persona manifesti actituds violentes o es comporti de manera agressiva, provoqui aldarulls, origini situacions de perill o molèsties a altres clients o al personal de l’establiment.
 4. Quan s’atempti contra la convivència normal de l’establiment.
 5. Quan el client mostri símptomes inequívocs d’estar sota els efectes d’alcohol, drogues, estupefaents o substàncies addictives que puguin provocar una conducta inapropiada i afectar la seguretat i la tranquil·litat dels altres hostes de l’establiment

 • No hi ha un codi de vestimenta a la Casa, però, no es permet el trànsit per passadissos, menjador, jardins i altres zones comunes en vestit de bany, tors descobert, o condicions inadequades.
 • No s’admetrà la introducció a les habitacions d’objectes mobles diferents dels habituals i propis d’un turista.
 • No es permet que els clients treguin el mobiliari de les habitacions, només podrà ser utilitzat dins de l’habitació.
 • No s’admetrà la introducció a les habitacions d’aparells elèctrics, amb l’única excepció dels propis per a la higiene personal com a màquines d’afaitar, assecadors de cabell, etc.
 • Per planxar les vostres peces personals. El centre posa a la vostra disposició, prèvia sol·licitud, taula de planxa i planxa. No es permet fer-ho sobre el llit o el mobiliari de l’habitació perquè pot causar un incendi.
 • La instal·lació elèctrica de la vostra habitació és de 220 Volts.
 • Està prohibit fumar a l’interior de les instal·lacions, incloent-hi habitacions, menjador, sales de reunions i altres llocs tancats. Per fer-ho haurà de sortir a algun dels múltiples espais oberts de què disposa la Casa.
 • Per a la deixalla d’escombraries, feu ús de les papereres de la vostra habitació, i els contenidors de reciclatge de cada planta de les instal·lacions comunes o bé pregunteu al nostre personal.
 • Les tovalloles i roba de les habitacions són per a ús i la higiene personal i no està permès treure-les de l’habitació.
 • La Casa té les seves pròpies capelles a la disposició dels clients. Es prega el màxim respecte i una actitud de recolliment i silenci adequat al seu interior.
 • No ens fem responsables dels danys que puguin ser ocasionats al vehicle per tercers dins de la zona d’aparcament.

 • Mantingueu la porta tancada quan estigui dins de la seva habitació i assegureu-vos de deixar-la tancada quan sortiu.
 • Notifiqueu immediatament al personal de la Casa qualsevol fet anormal que observi com: persones en actitud sospitosa pel passadís, trucades a la porta de la seva habitació de persones desconegudes per a vostè o qualsevol altra anomalia.
 • Si descobriu algun tipus de deteriorament o avaria, poseu-vos en contacte amb el personal de la Casa.
 • No obriu la porta ni permeteu l’entrada a la vostra habitació de persones amb lliuraments o serveis que no heu sol·licitat.
 • Respecteu les zones on es troben les habitacions durant les hores nocturnes i de migdiada, i en general, eviteu fer soroll innecessàriament. Casa Santa Elena persegueix oferir un ambient de serenitat, recolliment i descans.
 • Les nostres instal·lacions estan al vostre servei perquè tingueu una estada agradable. Preguem que les utilitzeu adequadament, respectant el mobiliari, la infraestructura i els jardins.

Qui faci malbé l’edifici, béns mobles o l’inventari respon davant la llei en el marc de les normatives vigents (això és vàlid especialment per als acompanyants responsables de grups i per als organitzadors).

Robatoris i desperfectes intencionats seran denunciats immediatament.

Les despeses per substituir eventuals desperfectes o la pèrdua de les claus es cobraran als clients.

Casa Santa Elena no es fa responsable de la pèrdua, pèrdua o deteriorament de cap objecte propietat de les persones allotjades.

Així mateix, Casa Santa Elena no respon davant danys o robatoris en vehicles estacionats dins del recinte.

Casa Santa Elena garanteix la qualitat dels serveis a prestar, d’acord amb la seva categoria oficial i es fa responsable de totes les reclamacions que es puguin presentar a conseqüència de les deficiències provades als seus serveis.

La Casa té fulls de reclamació a disposició dels clients.

De conformitat amb la normativa vigent, la presentació de reclamacions només es podrà fer amb el pagament previ dels serveis.

Les ofertes seran vàlides únicament durant el període fixat per la Casa, en la publicitat, o si no, durant el temps que siguin accessibles als clients per a la seva contractació efectiva.

No s’admeten mascotes, motiu d’expulsió de l’establiment.

Protecció de dades

Casa Santa Elena, s’obliga a complir les normes sobre tractament de dades de caràcter personal, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i normativa de desenvolupament.

La Casa tractarà les dades dels seus clients de forma automatitzada i garanteix que els fitxers on es contingui la informació, si escau, són de la seva plena responsabilitat i es trobaran degudament declarats al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

El client pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, adreçant-se per escrit al responsable del tractament de dades i titular dels fitxers que hi ha a l’establiment.

En cas d’infracció d’una o més de les condicions abans esmentades, l’establiment té el dret de rescindir immediatament el contracte d’allotjament.

El client també queda obligat a pagar per tots els dies d’allotjament fixats a la reserva.

Gràcies per escollir Casa Santa Elena, gaudeixi de la seva estada!

Truca'ns
Envia'ns un correu
Contacta per WhatsApp
Subscriu-te al newsletter
Opcions d'accessibilitat

Accessibility Toolbar